Direkt zum Inhalt ~

Service-Navigation

Social-Media-Navigation

Sprach-NavigationTranseuropäische Verkehrsnetze (TEN-V) und Connecting Europe Fazilität (CEF)Fundstelle: http://www.bmvit.gv.at/verkehr/international_eu/eu/ten/ten.html
Stand: 30.04.2014