Direkt zum Inhalt ~

Social-Media-Navigation

Sprach-NavigationTranseuropäische Verkehrsnetze (TEN-V) und Connecting Europe Fazilität (CEF)Fundstelle: http://www.bmvit.gv.at/verkehr/international_eu/eu/ten/ten.html
Stand: 21.06.2018